Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Tafsiirka Warqaddii loo qoray dadkii Cibraaniyada

 1. Hordhaca Warqaddii loo qoray Cibraaniyada

 2. Ilaah Waxyigiisa Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub

 3. Is-barbardhiga Ciise Masiix iyo Malaa'igaha

 4. Masiixa Wuxuu u Yimid inuu Badbaadin Keeno

 5. Nebi Muuse iyo Masiixa

 6. Nasashada Daa-inka ah Ee Ilaah

 7. Wadaadnimada Masiixa

 8. Khatarta Murtadnimada

 9. Masiix Derejadii Malkisadaq Buu Leeyahay

 10. Wadaadnimadii Axdigii Hore iyo Axdiga Cusub

 11. Wadaadnimada Sare ee Ciise Masiix

 12. Axdigii Hore ay Ahayd u Diyaargarayska Axdiga Cusub

 13. Waaqdhaaca Masiixa waa Kaamil

 14. Waaqdhaaca Masiixu waa Mid Heer Sare Ah

 15. Cafiska uu Bixiyo Masiixu waa Mid Dhammaystiran Ah

 16. Yaynaan laga Tegin Rajadaada Masiixa

 17. Tusaalaha Rumaysadka Dhabta Ah

 18. Nolosha Rumaysadka Leh

 19. Maxay Rumaystayaashu ugu Silcaan Noloshan

 20. Kuwa Eebbe Addeeca Mustaqbalkooda

 21. Waajibaadka Masiixiyiinta