Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Tafsiirka Sabuurrada

Sabuurka 1 - Waxaa waajib nagu ah inaan ku tiirsanaanno kafaaraggudkii Masiixa

Sabuurka 2 - Yaa badbaadin karaa carada Rabbiga

Sabuurka 5 - Rabbiyow xaqnimadaada igu hoggaami

Sabuurka 8 - Eebbe dadkiisa dib ugu soo celiyey booskii uu ugu talaggalay

Sabuurka 14 - Raadista xalka dembiyadeenna- rumaysta Erayga nool ee Ilaah

Sabuurka 15 - Waa kuma kan Ilaah la joogi kara

Sabuurka 16 - Masiixa ayuu dhimashada burburi doonaa

Sabuurka 17 - Rabbiga Caddaaladdiisa

Sabuurka 19 - Ilaah wuxuu suubbiyay waxyaalo badan oo Isaga lagu ogaan karo

Sabuurka 22 - Sida Ilaah uu ugu danbayn u badbaadiyay Daa’uud ayuu Masiixana ka soo sara kiciyay dhimashadii

Sabuurka 23 - Rabbigu waa adhijirka i jira & axdigiisa aan is beddeli karin

Sabuurka 32 - Waxaa barakadaysan kii xadgudubkiisa la cafiyey

Sabuurka 36 - Toobadkeenidda sharta & cafiska

Sabuurka 37 - Rabbiga isku hallee oo wanaag samee

Sabuurka 40 - Caawimaaddayda iyo samatabbixiyahayga

Sabuurka 46 - Ilaah waa magangalkeenna

Sabuurka 49 - Markaan dhimanno ma qaadan karayno hantideenna

Sabuurka 50 - Xukunka Eebbe

Sabuurka 51 - Igu dhex abuur qalbi nadiif ah

Sabuurka 69 - Ilaahow i Badbaadi

Sabuurka 73 - In Ilaahay si shakhsi ahaan ah loo aqoonsado halgankii nolosha dhexdhiis

Sabuurka 78 - Farcanka soo socda u sheeg Rabbiga ammaantiisa

Sabuurka 80 - Ilaahow mar kale na soo celi

Sabuurka 89 - Ilaah kuwa kibirka hoos u soo rida

Sabuurka 90 - Tukashadii nebi Muuse

Sabuurka 95 - Waa inaan rumaysanno Ereyga Eebbe

Sabuurka 106 - Mahadnaqa Eebbe caadilnimadiisa

Sabuurka 107 - Dejinta mowjadihii badda yaa awood leh

Sabuurka 110 - Taliyaha oo si wanaagsan u maammuli kara

Sabuurka 112 - Waxaa barakadaysan kii Rabbiga ka cabsada

Sabuurka 115 - Weynaanta & xushmada Eebbe

Sabuurka 118 - Rabbigu naxariistiisu weligeedba way waartaa

Sabuurka 119 - Gabay ku Saabsan Tawreedda

Sabuurka 119 (qaybta 2) - Rabbiyow, i bar jidka qaynuunnadaada

Sabuurka 119 (qaybta 3) - Rabbiyow Eraygaagaa i soo Nooleeyey

Sabuurka 119 (qaybta 4) - Rabbiyow Naxariistaadu ha ii Timaado

Sabuurka 119 (qaybta 5) - Amarradaada Ayaan Waxgarasho ku Helaa 9

Sabuurka 132 - Soo Noqoshada Masiixa

Sabuurka 138 - Ammaanta Rabbigu waa Weyn Tahay

Sabuurka 144-Rabbiga waa gaashaankayga

Sabuurka 147 Rabbigaa bogsiiya kuwa qalbi jabay