Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Tafsiirka Korintos Kowaad

 1. Rasuul Bawlos Warqad Buu U Qoray Dadkii Reer Korintos

 2. Rasuul Bawlos Wuxuu U Mahadnaqay Dadkii Reer Korintos

 3. Dadkii Kaniisadda Korintos Way Kala Qaybsanaayeen

 4. Waxaa Xigmadda Ilaah Lagu Muujiyey Dhimashadii Ciise Masiix

 5. Rasuul Bawlos Wuxuu Ka Wacdiyey Dhimashada Masiixa

 6. Waa Inaynu Dadka Barnaa Xigmadda Dheer Ee Ilaah

 7. Dadka Jidhka Raacaa Waa Carruur Ku Jirta Ama Rumaysan Masiixa

 8. Waxaynu Nahay Macbudkii Ilaahay Oo Uu Ku Jiro Ruuxa Ilaah

 9. Hoggaamiyeyaasha Kaniisaddu Waxay Wakiil Ka Yihiin Runta Ilaahay

 10. Wadaadka Kaniisaddu Waa Aabbaha Kaas Oo Ah Ka Hannuuniya

 11. Sino Ayaa Ka Jirtey Kaniisaddii Reer Korintos Dhexdeeda

 12. Hoggaamiyayaasha Kaniisaddu Waa Inay Xukumaan Dembiga Kaniisaadda Dhexdeeda Ka Jira

 13. Xallinta Xaalka Kaniisadda Dhexdeeda

 14. Jidhkaaga Waxaa Iska Leh Rabbiga

 15. Guurku Wuxuu Kugu Caawinayaa Ka Guuleysiga Duufsashada

 16. Dadka Qaarkiis Waa Inaanay Guursan

 17. Nimanka Iyo Xaasaskoodu Waa Inayan Kala Tegin

 18. Waa Inuusan Furin Xaaskiisa Ama Qofka Dumarka Ahi Ninkeeda Aan Masiixiga Ahayn

 19. Ha Beddelin Heerka Noloshaada

 20. Masiixiyiintu Waa Inaanay Cunin Cuntada Loo Baxshay Sanamyada

 21. Masiixiyiintu Waa Inay Kaalmeeyaan Wadaadada

 22. Rasuul Bawlos Wax Walba Wuu Noqday Si Uu Dad Ugu Soo Kordhiyo Masiixiyiinta

 23. Ilaahay Wuxuu Innagu Kaalmeeyaa Inaynu Jirrabaadda Ka Guuleysano

 24. Waa Inaynu Wax Walba Ammaan Ugu Keennaa Ilaahay

 25. Ninku Waa Madaxa Xaaskiisa

 26. Miiska Rabbigu Wuxuu Ina Xasuusiyaa Dhimashadii Ciise Masiix

 27. Kibista Iyo Koobku Waxay Ka Dhigan Yihiin Jidhka Iyo Dhiigga Masiixa

 28. Waa Inaynu Isu Imtixaannaa Miiska ama Cashada Rabbiga

 29. Hadiyaddaha Ruuxa Quduuska Waxaa Loogu Talogalay Wanaagga Kaniisadda

 30. Ruuxa Quduuska Ah Ayaa Doorta Hadiyadaheenna

 31. Kaniisaddu Waa Jidkha Masiixa

 32. Ilaah Wuxuu Doortaa Hoggaamiyeyaal Dhisa Jidhka Masiixa

 33. Jacaylku Waa Jidka Ugu fiican

 34. Jacaylku Wuxuu Ku Farxaa Waxyaalaha Saxda Ah

 35. Jacaylku Weligiis Ma Dhammaado

 36. Afafka Iyo Wax-sii-sheegidda Waa In Si Quman Loo Isticmaalo

 37. Afafka Iyo Wax-sii-sheegiddu Waa Calaamado

 38. Waa Inaynu Nidaamka Kaniisadda Ilaalinaa