Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Jidka Caddaaladda

 1. Horhac Abuurista

 2. Abuurista Caalamka-1

 3. Abuurista Caalamka-2

 4. Abuurista Aadan

 5. Abuurista Xaawa

 6. Xaawa & Aadan oo Dembaabay-1

 7. Xaawa & Aadan oo Dembaabay-2

 8. Ballanka Badbaadiyaha

 9. Qaabiil & Haabiil-1

 10. Qaabiil & Haabiil-2

 11. Lameg & Enoog

 12. Nebi Nuux

 13. Daadka

 14. Munaaraddii Baabel

 15. Layli

 16. Wiciddii Aabraam

 17. Aabraam & Luud oo kala Guuray

 18. Axdigii Ilaah la Dhigtay Aabraam

 19. Ibraahin & Saddexdii Booqde

 20. Eebbe ayuu Baabba'ay Sodom

 21. Dhalashadii Isxaaq

 22. Tijaabadii Ibraahim--allabarigii Isxaaq

 23. Isxaaq Iyo Rebeqah

 24. Yacquub & Ceesaw

 25. Magacii Yacquub loo Beddelay Israa'iil

 26. Yuusuf Walaalihiis oo Iibiyey Isaga

 27. Yuusuf Oo Ka Sarreeyey Masar

 28. Yuusuf Oo Isu Muujiyey Walaalihiis

 29. Yuusuf Oo Maslaxay Walaalihiis

 30. Dhalashadii Nebi Muuse

 31. Cajaa'ibyadii la Tusay Nebi Muuse

 32. Nebi Muuse & Jawaabta Fircoon

 33. Eebbe wuu Xukumay Fircoon

 34. Wankii & Iidda Kormaridda

 35. Ka Gudubkii Badda Cas

 36. Daryeelka Ilaah deeqay lamaddegaanka Siinay

 37. Amarradii Ilaah loo siiyay Buurta Siinay

 38. Tobankii Amar

 39. Sanamka-Weyshii Dahabka Ahayd

 40. Taambuuggii Shirka

 41. Iimaandarrada Reer Banii-Israa'iil

 42. Maskii Naxaasta Ahaa

 43. Dardaarankii Nebi Muuse

 44. Yashuuca-1

 45. Yashuuca-2

 46. Xaakinnada

 47. Guushii Gidcoon

 48. Ruut-1

 49. Ruut-2

 50. Rumaysadkii Xannaah

 51. Nebi Samuu eel

 52. Boqor Saa uul

 53. Boqor Daa uud-1

 54. Boqor Daa uud-2

 55. Boqor Daa uud-3

 56. Dembigalkii Boqor Daa uud

 57. Ballamadii Eebbe & Boqor Daa uud

 58. Boqor Sulaymaan

 59. Boqor Sulaymaan & Boqoraddii Shebaa

 60. Nebi Eliiyaah--ama Eliyaas

 61. Qisadii Nebi Yoonis

 62. Nebi Ishacyaah ama Isayos

 63. Qisadii Nebi Yeremyaah

 64. Qisadii Nebi Yexesqeel

 65. Nebi Daanyeel-1

 66. Nebi Daanyeel-2

 67. Nebi Daanyeel-3

 68. Wadaadkii Cesraa

 69. Nexemyaah & dib-u-dhisidda Magaalada Qudus

 70. Nebi Sekaryaah

 71. Nebi Yooxanaa Baabtiishaha ama Yaxye

 72. Ogeysiinta Dhalashadii Masiixa

 73. Dhalashadii Ciise Masiix

 74. Noloshii Masiixa intuusan bilaabin shaqadiisii

 75. Wankii Ilaah

 76. Sayid Ciise ayuu bogsiiyey dad badan

 77. Sayid Ciise waa Macallinka Weyn

 78. Waxbariddiisa Ciise Masiixa

 79. Kulanka Masiixa & Nikodemos

 80. Badbaadiyaha Dunida

 81. Awoodda Sayid Ciise Masiix

 82. Masiixa uu leeyahay awoodda Ilaah-Eraygiisa & shuqulkiisaba

 83. Masalladdii Macallin Ciise

 84. Ciise Masiix wuxuu yahay Kibista Nolosha

 85. Kala qaybsanaanta Ciise Masiix aawadiis

 86. Ciise Masiix waa Nuurka Adduunka-1

 87. Ciise Masiix waa Nuurka Adduunka-2

 88. Aammaantii Sayid Ciise Masiix

 89. Ciise Masiix waa Arijirka Wanaagsan

 90. Raxmadda iyo Raxiimka Ilaah

 91. Sayid Ciise waa Sarakicidda iyo Nolosha

 92. Ciise Guul buu ku Galay Yeruusaalem

 93. Ciise wuxuu canaantay Culimmadii

 94. Cashadii Ugu Dambaysay & Dardaarankii Sayid Ciise

 95. Ciise waa la Qabtay oo lagu Xukumay

 96. Dhimashadii Sayid Ciise Masiix

 97. Ciise Masiix ka sara kiciyay kuwa dhintay

 98. Ciise Samada Buu u Baxay

 99. Soo Noqoshada Sayid Ciise Masiix