Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Taariikhda Kiniisadda

 1. Bilowgii Kiniisadda

 2. Sawlos waa hanuunsamay

 3. Rasuul Bawlos--kordhinta Kiniisadda

 4. Socdaaladii hawleed ee rasuul Bawlos

 5. Shahiidka Jastin iyo doodyaqaanadii

 6. Qirashada Iimaanka

 7. Hortagga bidciyiinta

 8. Caqiidada Kiniisadda

 9. Cadaadinta Kiniisadda

 10. Shahiidiinta Kiniisadda-1

 11. Shahiidiinta Kiniisadda-2

 12. Boqor Konstantayn

 13. Cadaadinta waa la joojiyey

 14. Waayeelka Ambiroos-reer Milaan

 15. Codkarka Yooxanaa Kirisostem-reer Istanbul

 16. Abwaanka Awgastayn-reer Tunis