Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Aan iska Deyno Qaadka

 1. Hordhac Taxanaha Qaadka

 2. Murqaankii Qaad waa Maandooriyaha Khasaaro ah

 3. Dhibaatooyin Bulsho oo Qaad Geysan Karaa

 4. Beenbeen Qaybqaybin Shaxaad Afminshaar

 5. Laaluushka iyo Amaahda

 6. Dabarka Qaadka waa Wakhti-lumidda

 7. Rajo-laaanta waxaa Sababtaa Qaad-cunista

 8. Darxumaddii Qoyskii Mid Qaad Dabray

 9. Dhibaatooyin Dhaqaale

 10. Nafaqadarrada Carruurta

 11. Dhibaatooyinka Dhallinyarada-1

 12. Dhibaatooyinka Dhallinyarada-2

 13. Qaad & Balwo Kale-Sigaar-Khamri

 14. Waxyeellada Xaaladda Qoyska-1

 15. Waxyeellada Xaaladda Qoyska-2

 16. Gabaggabada Taxanaha Qaadka