Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Sidee baad u aragtaa Masiixa?

  1. Hordhac iyo Dhalashada Masiixa

  2. Masiixa--Dembila'aan-Nuurka-Jidka

  3. Mucjisada & Awoodda Masiixa

  4. Dhimashada iyo Sarakicidda Masiixa