Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Nolosha Cusub

Inaanu dadweynaha Soomaaliyeed ugu bishaareyno Injiilka Ciise Masiix—Warka Wanaagsan
Nagala soo Xiriir
        

Macnaha "Nolosha Cusub" waa:

Marka aad Ciise Masiix u aqbashid Sayidkaaga iyo Badbaadiyahaaga, oo aad Erayadiisa (Injiilka) addeecdid, noloshaadu waxay noqonaysaa mid cusub oo uu Ilaahay raalli ka yahay, waxaana noloshaada ka muuqanaya midhaha Ruuxa Quduuska ah: "Jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, aaminnimo, qabownimo iyo iscelin."

( Galatiya 5:22, 23 )

Halkan ka Bilow

Partners of Nolosha Cusub include Foundational